קיבלנו באמצעות האודן במהירות שיא את האישור המבוקש מהמבטחים בלונדון.

אנו מעלים על נס את השירות המהיר והיעיל שאנו מקבלים מכם, ומסוכנות האודן בלונדון, מאז שערכנו את הביטוחים שלנו בלוידס על ידכם.

חן, חן.

 

ממליץ: ג. דבי, עו"ד

אמישראגז, החברה האמריקאית – ישראלית לגז בע"מ