ביטוח כספים הצורך בביטוח מסוג זה זה נובע מהעובדה כי לא ניתן לרכוש כיסוי עבור סיכון זה בביטוח העסק. ההגדרה של כספים משתנה ממבטח למבטח ועשויה לכלול ביטוח כסף מזומן ,שטרות, תלושי שי, המחאות , ניירות
ביטוח לנזקי שבר תאונתיים למערכות מיזוג אוויר, מעליות, מערכות חימום, ציוד ומכונות בתעשייה. הכיסוי מגן מפני אירוע פתאומי אשר גורם להשבתה ו/או לקריסה של המערכת המבוטחת. ככל שגילו הכרונולוגי של הציוד גבוה יותר, כך הסבירות להתרחשות
ביטוח אחריות כלפי צד ג' כל גוף עסקי באשר הוא וללא קשר לאופי עיסוקו, חשוף לתביעות מצד שלישי כלשהו (הציבור). מטרת הפוליסה: להעניק למבוטח שיפוי בגין חבות שתחול עליו כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לאבדן
הכיסוי חל על העברה ממקום למקום של מלאי מוצרים, חומרי גלם, ציוד עבודה או כל רכוש אחר לצורך הפעילות העסקית השוטפת. ההובלה הן באמצעות כלי רכב בבעלות והן תוך שימוש במובילים חיצוניים. הכיסוי נותן מענה לסיכונים
נועד לספק הגנה ליבואנים, יצואנים, בעלי כלי שיט או כל מי שעיסוקו כרוך בהעברת סחורה דרך הים, האוויר או היבשה. עריכת ביטוח זה מחייבת ידע נרחב, ניסיון והבנת סוגי הכיסוי הקיימים וההרחבות אותן ניתן לקבל מהמבטחים.
ביטוח אש ואבדן תוצאתי ביטוח זה מיועד לכל עסק באשר הוא, החל ממשרדים / עסקים קטנים, דרך חברות בינוניות וכלה בעסקים מסחריים ותעשייתיים גדולים. מטרת הפוליסה: הענקת כיסוי ביטוחי בפני נזק פיזי בלתי צפוי לרכוש העסק
כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2020
נגישות