חדשנות

שבר מכני ואובדן רווחים

ביטוח לנזקי שבר תאונתיים למערכות מיזוג אוויר, מעליות, מערכות חימום, ציוד ומכונות בתעשייה. הכיסוי מגן מפני אירוע פתאומי אשר גורם להשבתה ו/או לקריסה של המערכת המבוטחת. ככל שגילו הכרונולוגי של הציוד גבוה יותר, כך הסבירות להתרחשות נזקים ואירועי ביטוח גדולה יותר.

מכיוון שמדובר בתקלה ושבר של מערכת, הרי המקרה הביטוחי יתרחש בוודאות בבוא הזמן, תלוי ברמת התחזוקה שלו ובגילה הכרונולוגי של המערכת. לכן, רצוי שסכום הביטוח ייקבע על ידי מומחה שיעריך מהו שווי הרכוש המבוטח. לרוב ההסכמה העקרונית של המבטח לערוך פוליסה לביטוח שבר מכני תלווה בקביעת תנאים המתייחסים לגיל הציוד, ותכלול המלצות אופרטיביות בתחום התחזוקה וחלקי החילוף הנדרשים.

כמו בביטוח רכוש, ישנם נזקים נגררים (תוצאתיים) שאפשרי לבטחם:

אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני

פוליסה זו באה להגן על המבוטח מפני הפסד, הנובע מהפרעה או הפסקה בבית העסק כתוצאה מנזק של שבר מכני החושף את המבוטח להפסדים הכוללים, בין היתר:

אובדן רווח גולמי – סך הוצאות קבועות + רווח צפוי.

אובדן שכר עבודה – שכר כל העובדים כולל הוצאות סוציאליות.

פוליסה לקלקול סחורה כתוצאה משבר מכני

משפה את המבוטח בגין הפסדים הכוללים, בין היתר:

התקלקלות הסחורות המאוחסנות בחדרי קירור בבית העסק כתוצאה משבר מכני, או כתוצאה מעליה או ירידה של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר בחדרי הקירור.

בריחת גז או נוזל קירור בחדרי הקירור.

ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול גם אובדן רווחים כתוצאה מהתקלקלות הסחורה.

צרו קשר לפרטים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
נגישות