חדשנות

ביטוח סחורה בהעברה

הכיסוי חל על העברה ממקום למקום של מלאי מוצרים, חומרי גלם, ציוד עבודה או כל רכוש אחר לצורך הפעילות העסקית השוטפת. ההובלה הן באמצעות כלי רכב בבעלות והן תוך שימוש במובילים חיצוניים.

הכיסוי נותן מענה לסיכונים להם הסחורה חשופה בעת העברתה.

ביטוח סחורה בהעברה מכסה אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת העברתו בכלי רכב, עד להגעתו ליעד הסופי, בתחום השטח הטריטוריאלי המצוין בפוליסה.

בשוק קיימים מספר פתרונות: הפתרון הרגיל, נותן מענה לסיכונים מוגדרים מראש של אש, התפוצצות, התנגשות מקרית והתהפכות של כלי הרכב. הפתרון המורחב, מעניק כיסוי בפני כל הסיכונים הכרוכים בהעברה ואשר אינם מוחרגים בכיסוי, לרבות טעינה ופריקה של הסחורה.

חלק מהעברות אשר מבוצעות במסגרת יבוא ויצוא של סחורות כלולות בכיסוי תחת פוליסת בטוח ימי. כיסוי מעין זה עשוי  להיות כלול בהגדרת תחולת הכיסוי בבטוח הימי ואנו ממליצים לבדוק היטב נושא זה .

צרו קשר לפרטים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
נגישות