חדשנות

ביטוח ימי

נועד לספק הגנה ליבואנים, יצואנים, בעלי כלי שיט או כל מי שעיסוקו כרוך בהעברת סחורה דרך הים, האוויר או היבשה. עריכת ביטוח זה מחייבת ידע נרחב, ניסיון והבנת סוגי הכיסוי הקיימים וההרחבות אותן ניתן לקבל מהמבטחים.

הפוליסה המוצעת בשוק מבוססת על פוליסה שרכיביה בינלאומיים, מאחר והנזק במקרים רבים מתרחש מחוץ לגבולות ישראל, הפוליסה לביטוח ימי אינה כפופה לחוק חוזה הביטוח.

הטעם לכך נובע מטבעו של הביטוח העוסק במסחר בין-לאומי והצורך ליישם כללים בינלאומיים ברורים וידועים לכל העולם.

בכל פוליסה מכל סוג חשובה זיקת הביטוח של המבוטח לטובין. בסחר בין לאומי זיקת הביטוח נקבעת בהתאם לתנאי המכר INCOTERMS לפיהם נקבעים, בין היתר, נקודת העברת האחריות והסיכון לטובין מהמוכר לקונה.

הכיסוי יכול להינתן ברמה של משלוח בודד ופוליסה פתוחה עבור משלוחי יצוא ויבוא מרובים.

צרו קשר לפרטים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
נגישות