חדשנות

ביטוחי רכוש

ביטוח אש ואבדן תוצאתי

ביטוח זה מיועד לכל עסק באשר הוא, החל ממשרדים / עסקים קטנים, דרך חברות בינוניות וכלה בעסקים מסחריים ותעשייתיים גדולים.

מטרת הפוליסה: הענקת כיסוי ביטוחי בפני נזק פיזי בלתי צפוי לרכוש העסק והמבנה על כל מערכותיו ותכולתו הכוללת: מכונות, ציוד מכל סוג ותיאור, ציוד אלקטרוני, מלאי וכדומה. כמו כן, הענקת כיסוי ביטוחי בפני סיכוני אש, עשן, התפוצצות, נזקי מים, פרעות ושביתות, נזקי פריצה, נזקי טבע, רעידת אדמה ועוד.

את הכיסוי הביטוחי ניתן להרחיב ולכלול כיסויים ספציפיים בהתאם לדרישות ולסיכונים אליהם חשוף המבוטח.

אחד הביטוחים החשובים הנלווים לביטוח הרכוש הינו ביטוח אובדן תוצאתי (הידוע בשמו גם כ"אובדן רווחים").

מטרת הפוליסה: הענקת כיסוי ביטוחי להפסד שנגרם בפועל למבוטח, כתוצאה מנזק שאירע וניתן לו כיסוי בביטוח האש.

סכום הביטוח בפוליסה זו משקף את ההוצאות הקבועות כולל שכר עבודה של המבוטח, אשר המבוטח ימשיך לשלם גם אם העסק אינו פעיל זמנית בעקבות נזק שאירע כאמור.

השיפוי על פי פוליסה זו ניתן בהתאם לתקופה שנקבעה מראש, הנעה בין 3 חודשים ל-12 חודשים (על פי רוב) ובמקרים מסוימים לתקופות ארוכות יותר של 18 או 24 חודשים, בהתאם לאופי הפעילות והסיכון.

ביטוח ציוד אלקטרוני

הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי לציוד אלקטרוני, לרבות:

  • מחשבים ומחשבים ניידים.
  • תוכנות ושרתים.
  • מדפסות.
  • מכשירי א.ק.ג.
  • מכשירים רפואיים שונים.
  • מכשירי פקס.
  • מכונות צילום.
  • מרכזיות טלפון.

מהות הכיסוי:

ביטוח הציוד האלקטרוני למקרה של נזק פיזי תאונתי, בלתי צפוי (לרבות נזקי פריצה).

כיסוי הוצאות תפעול נוספות שנגרמו בעקבות שימוש בציוד מחשבים חליפי כתוצאה מנזק שנגרם לרכוש המבוטח.

כיסוי מקרי נזק או אובדן שנגרמו לאמצעי אגירת מידע חיצוניים כגון: דיסקטים וקלטות.

כיסוי הוצאות שחזור המידע שאבד או ניזוק כתוצאה מהנזק שנגרם לאמצעי אגירת המידע.

שבר מכני ואובדן רווחים משבר מכני

ביטוח לנזקי שבר תאונתיים למערכות מיזוג אוויר, מעליות, מערכות חימום, ציוד ומכונות בתעשייה. הכיסוי מגן מפני אירוע פתאומי אשר גורם להשבתה ו/או לקריסה של המערכת המבוטחת. ככל שגילו הכרונולוגי של הציוד גבוה יותר, כך הסבירות להתרחשות נזקים ואירועי ביטוח גדולה יותר.

מכיוון שמדובר בתקלה ושבר של מערכת, הרי המקרה הביטוחי יתרחש בוודאות בבוא הזמן, תלוי ברמת התחזוקה שלו ובגילה הכרונולוגי של המערכת. לכן, רצוי שסכום הביטוח ייקבע על ידי מומחה שיעריך מהו שווי הרכוש המבוטח. לרוב ההסכמה העקרונית של המבטח לערוך פוליסה לביטוח שבר מכני תלווה בקביעת תנאים המתייחסים לגיל הציוד, ותכלול המלצות אופרטיביות בתחום התחזוקה וחלקי החילוף הנדרשים.

כמו בביטוח רכוש, ישנם נזקים נגררים (תוצאתיים) שאפשרי לבטחם:

אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני

פוליסה זו באה להגן על המבוטח מפני הפסד, הנובע מהפרעה או הפסקה בבית העסק כתוצאה מנזק של שבר מכני החושף את המבוטח להפסדים הכוללים, בין היתר:

אובדן רווח גולמי – סך הוצאות קבועות + רווח צפוי.

אובדן שכר עבודה – שכר כל העובדים כולל הוצאות סוציאליות.

פוליסה לקלקול סחורה כתוצאה משבר מכני

משפה את המבוטח בגין הפסדים הכוללים, בין היתר:

התקלקלות הסחורות המאוחסנות בחדרי קירור בבית העסק כתוצאה משבר מכני, או כתוצאה מעליה או ירידה של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר בחדרי הקירור.

בריחת גז או נוזל קירור בחדרי הקירור.

ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול גם אובדן רווחים כתוצאה מהתקלקלות הסחורה.

 

 

צרו קשר לפרטים

ביטוחים נוספים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
נגישות