חדשנות

אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

ביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים בישראל עבר משבר בסוף 2008, משבר אשר גרר עליית הפרמיה, ביטול הכיסוי הרטרואקטיבי, רכישת תקופת גילוי, נשיאה בהשתתפות עצמית גבוהה יותר והפקדת ערבויות (כאשר נדרש).

במקביל, הרגולציה על המוסדות הפיננסים המשיכה להתהדק (אכיפה מנהלית כולל קנסות אישיים בסכומים גבוהים שאינם ברי ביטוח, בגין טעויות, חלקן טכניות) ועלויות התפעול גררו לא מעט מיזוגים ורכישות בענף שלמעשה רבים ממנהלי התיקים / יועצי השקעות / מנהלי קרנות נאמנות הקטנים, הפסיקו את פעילותם או מכרו / נרכשו ע"י גופים גדולים יותר.

ביטוח אחריות מקצועית לגופים שבנדון מצריך התמחות והיכרות מעמיקה עם החוקים והתקנות של הרשות לני"ע תוך יכולת להמליץ למבוטח כיצד לפעול על מנת לעמוד בחוקים, תקנות הנ"ל.

אי עמידה בגבולות האחריות, השתתפויות עצמיות כהגדרתם בחוקים השונים, גוררת קנסות גבוהים שהרשות לני"ע כופה בצורה שאינה מתפשרת. מעבר לקנסות, בעבר הרשות לני"ע אף פעלה לביטול רישיונן של חברות שפעלו ללא ביטוח הולם. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  1995(לדוגמא) קובע כי אחד התנאים לקבלת רישיון ניהול תיקים הוא חובת ביטוח אחריות מקצועית. על פי הוראות החוק, אי עמידה בתנאי זה היא עילה לביטול רישיון ניהול תיקים (הנ"ל חל גם לגבי יועצי השקעות  ומשווקי השקעות). תנאי דומה קיים גם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, שחל לגבי קרנות נאמנות ונאמנים, וכן בדומה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל, תשכ"ד 1964) אשר חלות על קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.

בשנים האחרונות, אנו שמחים לומר שהחלה מגמה עקבית של ירידה בפרמיות. אנו פועלים בצורה עקבית להוזלת העלויות ללקוחותינו מתוך ראיה והבנה של המצוקה בענף.

האודן ישראל פיתחה את היכולת לספק מענה מלא למבוטח מתוך היכרות מעמיקה עם החוקים והתקנות הרלוונטיות תוך התעדכנות רציפה בנושא (לנושא חשיבות גבוהה, במיוחד לאור התדירות הגבוהה של החוזרים המשנים את הדרישות הביטוחיות באופן שכיח). לאור השינויים הנ"ל נדרשת תגובה מהירה והתאמה של הפוליסות לחוקים.

אנו בהאודן פועלים עבור המבוטחים שלנו לשיפור תנאי הכיסוי (שמאז המשבר כבר השתפרו, אולם עדיין מדובר בשוק קשה לגבי תחומי פעילות מסוימים).

האודן ישראל, מחזיקה ברישיון לעסוק בביטוח כמורשה של חתמי ללוידס ע"י משרד האוצר – המפקח על הביטוח. נקודה זו מאפשרת לנו למצוא פתרונות ביטוחים ישירות מלונדון וכך לחסוך בעלויות הנוספות של מבטח מקומי, תוך האפשרות של הוספת מבטח מקומי לכיסוי, במידה והמבוטח מעוניין בכך.

הפתרון הביטוחי

הפתרונות הביטוחיים עבור מוסדות פיננסיים ניתנים באמצעות מבטחים מקומיים ודרך מבטחי Lloyd's וכוללים שינויי מלל משמעותיים וייחודיים הפותרים את השטחים האפורים והפערים הביטוחיים הקיימים בפוליסות.

חלק נכבד ממה שמאפשר לנו לבצע את האמור לעיל נובע מכך שאנו חברה בינלאומית, כאשר הסניף הלונדוני Howden UK הינו ללויד'ס ברוקר (Lloyd's Broker) בינלאומי, ברוקר ביטוח מהגדולים בעולם המתמחה בביטוח מוסדות פיננסיים ובנקים, בביטוחי אחריות דירקטורים ונושאי משרה ובביטוח אחריות מקצועית.

אנו מחויבים לרמת השירות הגבוהה ביותר, תוך יצירת מוצרים חדשניים.

צרו קשר לפרטים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2020
נגישות