שירותים

ביטוח טרור ומלחמה

ביטוח בינלאומי חדשני עם התאמות ייחודיות של האודן לשוק הישראלי המכסה את הנזקים כתוצאה מפעולות טרור ומלחמה.

 למי זה מיועד?

לחברות ועסקים עם חשיפות לנזקי רכוש ואובדן רווחים כתוצאה מסיכוני טרור ומלחמה בכל אזור במדינת ישראל.

יתרונות:

  • פוליסה זו מעניקה שיפוי למבוטח מהשקל הראשון (בכפוף להשתתפות עצמית).
  • אינו תלוי בפיצוי שמוקנה למבוטח ע"י מס רכוש (שהזכאות לו אינה ודאית).
  • הפיצוי הינו על בסיס ערך כינון – ערך כחדש (מס רכוש מעניק פיצוי בערך ראלי).
  • הפוליסה מעניקה פיצוי לאובדן הכנסות (מס רכוש מעניק פיצוי לאובדן הכנסות רק באזורי ספר המוגדרים ע"פ צו השנה ואין לגביהם וודאות).

 

    כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
    נגישות