פרטי החברות

שם מותג שם החברה מס' רישיון/ח.פ. מורשית לעסוק בענפי הביטוח הבאים:
האודן ישראל או האודן חברות מס' 1-9 -
1 - האודן סוכנות לביטוח (2002) בע"מ 513334128 ביטוח כללי
2 - האודן סוכנות לביטוח כללי וימי (2011) בע"מ 514560457 ביטוח כללי, ביטוח ימי
3 האודן בוטיק האודן בוטיק סוכנות לביטוח בע"מ 514223387 ביטוח כללי, ביטוח פנסיוני
4 האודן WISE האודן סוכנות לביטוח פנסיוני (2020) בע"מ 516268554 ביטוח פנסיוני *גילוי נאות
5 האודן ערבויות האודן סוכנות לביטוח כללי וערבויות (2018) בע"מ 515942043 ביטוח כללי
6 Howden Tiger האודן רי ישראל בע"מ 516374246 ביטוח משנה (אין רישיון רשמי הנדרש בהתאם לרגולציה)
7 - האודן חתמים בינלאומיים (2009) בע"מ 514287937 ביטוח כללי, רישיון OMC (מורשה Lloyd's בתחומים המנויים ברישיון)
8 - בר-זיו רביד סוכנות לביטוח בע"מ 510745425 ביטוח כללי, ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי
9 - מ.מ.י יועצים לניהול סיכונים בע"מ 511173551 -
האודן שפי האודן סוכנות לביטוח (2002) בע"מ סוכנות מתפעלת של שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ ח.פ. 510938749 513334128 ביטוח כללי
דילוג לתוכן