מאמר

חברות טכנולגיה נתונות באופן קבוע ללחצים מצד לקוחות לעמידה בזמנים, בתקציב ,וללא פשרות לטיב המוצר. כמות התביעות ועלות ההוצאות המשפטיות בענף הטכנולוגיה הולכות וגדלות וכתוצאה מכך חל גם גידול מתמיד בכמות התביעות בפוליסות אחריות מקצועית של חברות אלו. למצב זה כמה סיבות עיקריות:

 • מודעות גוברת של לקוחות לאפשרות כי ניתן לתבוע מעבר לחוזה סטנדרטי.
 • עלות גבוהה יותר של חוזה ממוצע מגדילה את הכדאיות לתבוע.
 • גידול בזמן ממוצע של חוזה מגדיל את הסיכוי שמשהו ישתבש.
 • לחץ הולך וגובר על אנשי המכירות לסגור עסקאות.
 • תלות גדולה יותר של משתמשים במערכות המידע.
 • הקישוריות של המערכות למקורות שונים מגדילה את הנזקים התוצאתיים
 • המערכות הופכות לגלובליות יותר.

מצב זה הביא לגידול מתמיד במספר התביעות ובסכומי התביעות. הלקוחות מודעים כיום לזכויותיהם, לקבלת שירות ומוצר כפי שנדרש בשוק תחרותי ויודעים לתבוע זכות זו יותר מבעבר. הלקוח מודע ליכולת להשיג פיצוי על כל נזק שנגרם או שלכאורה נגרם לו, כתוצאה מהתקשרות עסקית כלשהי. בהעדר ביטוח אחריות מקצועית, חשופה החברה להוצאות כספיות העלולות לנבוע הן מתוצאות פסקי דין והן בגין הוצאות משפטיות גבוהות.

סקרים שבוצעו על ידי חברות ביטוח בארה"ב מראות על עליה מתמדת בתדירות ועלות התביעות. אחת מכל שלוש חברות טכנולגיה דיוחו שהם קיבלו מכתב או תביעה מאחד מהלקוחות שלהם. התביעה השכיחה ביותר היא  אי יכולתו של המוצר הטכנולוגי לספק את דרישות הלקוח כפי שהוגדרו.  תביעה כזו הוגשה בארה"ב כנגד חברת SAP. החברה התובעת נסחרת בבורסת נאסד"ק  NYSE( (WMIהגישה תביעה  לבית המשפט בטקסס בטענה  כי עד כה הוצאותיה על התוכנה עומדות על כ-100 מליון דולר ובמקום לחסוך התוכנה גרמה לה להוצאות מיותרות. הטענה העיקרית שהגרסה של התוכנה הייתה פגומה ולא תאמה את דרישות הלקוח כפי שהוגדרו.

תביעות כגון זו מוגשות כמעט כל יום ברחבי העולם כנגד חברות טכנולוגיה ועל עילות שונות ומשונות שחלקן מדברות על נזקים ישירים ואו עקיפים, על פגמים טכנולוגים, אובדן מידע זמן הכנסה ועוד עילות רבות אחרות.

יותר ויותר לקוחות דורשים מחברות טכולוגיה לפני התקשרות לרכוש או במידה וכבר יש להם, להוכיח קיום פוליסת ביטוח אחריות מקצועית (או פוליסה המשלבת אחריות מקצועית ומוצר).

 1. מהו ביטוח אחריות מקצועית לחברות טכנולוגיה?
  הביטוח מכסה את חבותה של החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג' (לקוחות / ספקים וכדומה). הפוליסה לרוב משלבת בין אחריות מקצועית וחבות מוצר ונותנת מענה לשני סוגי הנזקים – גם פיננסי וגם נזק פיזי .
 2. מי יכול לתבוע את החברה?
  למעשה התביעה אפשרית מכל צד ג', לקוחות החברה, אדם או גוף משפטי, הפוליסה תגן על החברה בכל מקרה שנגרמו לה נזקים שמקורם ברשלנות, טעות השמטה וכד'.
 3. מי הם הגורמים המכוסים בפוליסה?
  החברה כגוף משפטי וכן עובדי החברה, מנהלים ושותפים בעבר, בהווה או בעתיד.
 4. כיצד מגדירים 'רשלנות' ?
  רשלנות מוגדרת כ –
  * טעות, השמטה, מעשה רשלני.
  * מצג בלתי נכון או הימנעות ממצג.
  * הפרה של סמכות כלשהי, הפרת חובה, הפרת נאמנות.
  * הפרת חובה חוזית כתובה או נרמזת למיומנות ולאחריות.
  * הפרת חוזה לעיצוב, ייצור והספקה של תוכנה, כתוצאה מאי התאמתה לדרישות ו / או אי עמידתה באיכות, אמינות ותאימות נדרשת.
 5. האם החוזה של החברה עם הלקוח אינו מספק?
  החוזה עשוי לאפשר רמה מסוימת של הגנה. אך הכתוב בו נתון לפרשנות של בית המשפט ולכן לא די בהגבלת האחריות, משום כך יש לדאוג לכיסוי ביטוח במידה ובית המשפט יחליט כפי שקרה בעבר, כי על החברה לשלם את מלוא הנזק שנגרם גם אם ההגבלה בחוזה הינה לסכומים נמוכים מסך הנזק.
 6. האם אני מכוסה בגין פעילות עבר?
  חברה שרוכשת לראשונה כיסוי אחריות מקצועית בד"כ תקבל הצעה הכוללת תאריך רטרואקטיבי שהינו מועד תחילת הביטוח, במידה ותרצה החברה לכסות פעילות עבר הנ"ל יהיה כרוך בעלות מסויימת.
 7. מה קורה אם זכויות קניין רוחני של אדם/גוף כלשהו הופרו על-ידי החברה?
  הפוליסה תגן על החברה המבוטחת בעת תביעה כתוצאה מהפרה בלתי מכוונת של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכות לשידור, זכות לפרטיות והעתקה. הפוליסה מחריגה הפרת פטנטים (ניתן לרכוש פוליסה בנפרד).
 8. האם בפוליסה קיימים כיסויים נוספים, אשר עשויים להיות רלוונטיים לחברה?
  בוודאי. הפוליסה כוללת הרחבות נוספות לתביעות הנובעות מ:
  – אובדן מסמכים מכל סוג של מדיה, כולל מסמכים אלקטרונים ושחזורם.
  – דיבה, השמצה ותביעת לשון הרע.
  – אי יושר של עובדים.
  – כמו כן, ניתן להרחיב את הפוליסה לכלול גם חלק מסיכוני סייבר בעיקר אילו הנובעים מתביעות צדדים שלישים.
 9. מה מידת הסיכון במידה ויש לחברה פעילות בחו"ל והאם הכיסוי תקף גם מחוץ לישראל?
  מידת החשיפה והסיכון גדלים כאשר החברה מקיימת פעילות בחו"ל באמצעות סניפים או באמצעות חברות בנות ואו כל גורם אחר המפיץ את התוכנה\חומרה.

הפוליסה מכסה את החברה גם במקרה של תביעות המוגשות ו / או הנובעות מהפעילות, בכל מקום בעולם.

האם עבודה ב"ענן" מגדילה או מקטינה את הסיכון ?

לאחרונה עם מעבר של חברות לעבודה בפורמט של "ענן" cloud computing  אנו רואים סיכונים חדשים שנוצרים לחברות ושווה להקדיש מחשבה גם לנושא חשוב זה.

אין ספק כי 2012 הינו שנת מפנה במעבר של חברות לעבודה ב"ענן" וכבר היום יש הטוענים כי בסוף 2012 20% מהחברות יעבדו באמצעות טכנולוגית מחשוב ענן.

לחברות בינוניות וקטנות בגודל שלהם אין את המשאבים להתמודד עם בעיות האבטחה ההולכות וגדלות ולכן הן מטיבות  את מצבן עם מעבר לעבודה ב"ענן" שכן חברות אשר מספקות שרותי ענן משקיעות משאבים אדירים ביצירת סביבת עבודה בטוחה וזמינה יותר. גם חברות גדולות יותר שלהם צרכי מחשוב ואו תלות גדולה יותר במערכות מידע חייבות להמשיך ולנהל את הסיכון . לצד היעילות והיתרונות הכלכליים (ריכוז האחסון, זיכרון, עיבוד, רוחב פס) בעבודה בענן יש גם סיכונים כגון הפרעות ברשת, אובדן הכנסות , ירידת השרות, זמינות ואבטחת מידע.  מה אם שרותי "הענן" פסקו או נכשלו עקב מתקפת סייבר או כשל טכנולוגי אחר ?

האתגר שלנו כמי שאמונים על המוצר הביטוחי הרחב ביותר עבור לקוחותינו ושלכם כלקוחות יהיה לנסות ולמזער חשיפות אילו .המעבר לסביבת "הענן" לא אומר שאין צורך יותר להשקיע במיגור הסיכונים או ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה.

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
נגישות