מאמר

 

כל אדם המתעתד להיות דירקטור של חברה ציבורית חייב באופן אינטנסיבי לנתח את החברה אליה הוא נכנס. הסיכונים לדירקטור יחיד הם עצומים במצב קטסטרופאלי כמו זה של "אנרון". כזכור, במקרה של "אנרון", הדירקטורים הבודדים היו חייבים לשלם מכיסם על מנת ליישב כמה מהאשמות אשר נוצרו מקריסת החברה.חלק מאוד חשוב בניתוח חברה, שדירקטור מיועד חייב ליטול על עצמו זהו לא רק סגנון הנהגה אלא זה גם איך שהמנכ"ל וכל ההנהלה הבכירה מתקשרים עם מועצת המנהלים, איך הם מתנהגים למועצת המנהלים והאם הם רואים במועצת המנהלים כפי שמשמיעה את קולה או כמי שהיא חותמת גומי.

 

היקף ההגנה של מי שמיועד לשמש כדירקטור המוגן מסיכונים משפטיים מאוד תלוי גם באיכות של הייעוץ המשפטי שהחברה מקבלת. ברוב החברות הגדולות, נטל הספקת הייעוץ המשפטי (ופניה לייעוץ חיצוני לשם קבלת ייעוץ ספציפי) חל על היועץ המשפטי. על כן, הכישורים המשפטיים, סטאטוס ותפקיד היועץ המשפטי הם חשובים באופן קריטי למי שמתעתד לשמש כדירקטור.

 

בנוסף לאמור כל מי שמתעדת לפעול כדירקטור בחברה חייב לבדוק קיום תוכנית רצף. תוכנית כזו מספקת למי שצפוי לפעול כדירקטור בחברה ביטחון, שמועצת המנהלים מחויבת לתכנונים לטווח הרחוק  וכי תהיה המשכיות בהנהגת החברה. כמו כן, זה משקף כי מנכ"ל החברה שיתף את מועצת המנהלים במה שכנראה צפויה להיות הפעולה הכי חשובה שהחברה תיקח.

 

בגזרי הדין בפרשת פלד-גבעוני שניתנו לאחרונה נגד 3 דירקטורים בחברה נפסק כי על דירקטורים לדעת כי כאשר הם נמנעים מלמלא את חובתם בדירקטוריון, ומשמשים כחותמת גומי הם נוטלים על עצמם סיכון כבד, אם וכאשר יתברר כי לא מילאו את החובה הנדרשת מהם.   השלושה הורשעו בכך שאפשרו דו"חות כספיים של החברה למרות שרואה החשבון אמר כי יש משיכות כספים בלתי מוסברות לבעלי השליטה.

"שוו בנפשכם דירקטור או נושא משרה בחברה, ששליח מתדפק על דלת משרדו ומוסר לו כתב תביעה בסך של מליוני דולרים הנתבעים ממנו באופן אישי ע"י בעל מניות בחברה בשל פגמים נטענים בהתנהלותו.

דמיינו כעת משקיעים בעלי כיסים עמוקים שלא חוששים לנהל משפטים במשך שנים ארוכות נגד נושאי משרה ו/או דירקטורים. ללא ביטוח הולם האחרונים יאלצו לממן לעצמם הגנה משפטית יקרה ולשאת בעלויות פסקי הדין שישמשו כפיצוי במקרה של חבות.

תסריטים כאלו הופכים לנפוצים יותר ויותר גם בישראל, בשל פסקי דין המטילים חבות אישית על נושאי משרה ודירקטורים"

 

ביטוח לנושאי משרה ודירקטורים נועד להגן עליהם גם בשלב בו עליהם לשאת בהגנה משפטית יקרה (כך למשל במסגרת חקירה משטרתית, חקירת הרשות לני"ע או במסגרת תביעה משפטית) וגם כמובן במצב בו תוטל עליהם חבות כספית במסגרת פסק דין.

 

הקלות בה יכול למצוא עצמו דירקטור או נושא משרה משלם סכומי עתק בשל תביעה של מאן דהוא, דוחפות כיום גם חברות סטארט-אפ או חברות קטנות אחרות שבעבר לא שקלו לרכוש ביטוח כלל, לרוץ ולרכוש ביטוח, כיסוי ביטוחי הולם הפך לגורם מכריע בנכונותם של דירקטורים ונושאי משרה להצטרף אליהם.

 

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
נגישות