חבויות

ביטוח אחריות כלפי צד ג'

כל גוף עסקי באשר הוא וללא קשר לאופי עיסוקו, חשוף לתביעות מצד שלישי כלשהו (הציבור).

מטרת הפוליסה: להעניק למבוטח שיפוי בגין חבות שתחול עליו כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לאבדן או נזק לרכוש צד שלישי או לנזק פיזי לגוף (מוות, מחלה, או ליקוי נפשי) של צד שלישי.

כמו-כן הפוליסה מעניקה למבוטח שיפוי בגין הוצאות משפטיות שנשא בהן לצורך הגנה מפני תביעת פיצוי:

מעידה של לקוח/ספק במשרדי החברה או בחנות ופציעתו כתוצאה ממפגע ברצפה, הצפה במשרדים שגרמו נזק לרכושו של משרד שכן, פעולה רשלנית של עובד הגורמת לנזק לרכושו או לגופו של לקוח, אלו הן דוגמאות לחבויות העלולות לחול על העסק, בסכומים נכבדים.

ביטוח חבות מעבידים

על המעסיק חלה האחריות והחובה לדאוג לביטחונם ובטיחותם של העובדים תוך כדי ועקב עבודתם.

מטרת הפוליסה: להעניק למעסיק (המבוטח) שיפוי בגין חבות שתחול עליו בשל היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות, לאחד או יותר מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה או ממחלה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח (בניכוי הפיצויים ששולמו לנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי).
כמו-כן הפוליסה מעניקה למבוטח שיפוי בגין הוצאות משפטיות שנשא בהן לצורך הגנה מפני תביעת פיצוי.

פוליסת חבות המעבידים, מורחבת לכלול כיסוי גם במקרים שלהלן:

עובדים השוהים באופן זמני מחוץ לגבולות המדינה ובכל עת שהעובד נמצא בשירותו של העסק והוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו, כולל פעילויות חברתיות וספורטיביות.

צרו קשר לפרטים נוספים:

או התקשרו למספר

073-7766044

שירותים נוספים

מפעלים

היכולת של עסק קטן לספוג נזקים היא מוגבלת. הסיכונים הקיימים הינם רבים ומחייבים מתן מענה הולם. ביטוח העסק הוא מחויב המציאות אך מדובר במוצר מורכב

קרא עוד »

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבותה של החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג'

קרא עוד »

שירותים נוספים

אלמנטרי להייטק – PRIME
ביטוחים אלמנטריים המותאמים במיוחד לחברות הייטק בכל שלב בו הן נמצאות.
צי רכב
האודן ישראל מתמחה בביטוחי ציי רכב. ביטוח כמות רכבים גדולה תחת מטריה אחת מגלם בתוכו מספר יתרונות משמעותיים כגון; יתרון הגודל בתמחור הביטוח, כיסויים ביטוחיים רחבים הכוללים הרחבות שאינן ניתנות בביטוח כלי רכב פרטיים, שילוב...
קרא עוד>>
ביטוח תאונות אישיות
תוכנית ביטוח תאונות אישיות של האודן סוכנות לביטוח הינה תוכנית המתאימה לעסקים בגדלים שונים, ועדי עובדים, חברי דירקטוריון, סטודנטים במכללות ואוניברסיטאות, מפעלים, עיריות, עמותות, איגודים ועוד. תוכנית הביטוח מותאמת באופן אישי לכל ארגון ומעניקה הגנה...
קרא עוד>>
ביטוח אחריות מקצועית לחברות טכנולוגיה
ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבותה של החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג' (לקוחות, ספקים וכדומה). המודעות הגוברת ליכולת התביעה והנגישות לעורכי דין,...
קרא עוד>>
דילוג לתוכן