>>
>>
>>
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה לנושא המשרה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי בגין מעשים שלא כדין, אשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה ואשר גרמו לנזק כספי לתובעים פוטנציאלים.

בשנים האחרונות מתגברת המגמה של בתי המשפט בארץ להטיל אחריות אישית ישירה על נושאי המשרה בחברה, וכך נאלצים נושאי המשרה לשלם מכיסם הפרטי סכומי עתק, וכל זאת בגין החלטות שעשו במסגרת תפקידם בחברה.

פוליסת האודן מעניקה כיסוי מלא לדירקטורים, הממונים על ידי החברה ופועלים בחברות בנות / שלובות, וכן נותנת כיסוי לדירקטורים חיצוניים. כמו כן, מאפשרת הפוליסה של האודן שיפוי של החברה במידה והחברה שילמה לנושא המשרה את הוצאותיו המשפטיות ו/או את הנזק אותו חויב לשלם בגין אחריותו האישית.

דוגמאות להרחבות בפוליסות המוצעות על ידנו לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:

  • כיסוי בגין הוצאות משפטיות, הנובעות מתביעה או כתוצאה מחקירות על ידי הרשויות, וזאת מעבר לגבול האחריות הנרכש.
  • הקדמת הוצאות משפטיות עבור תביעות פליליות או תביעות בגין הונאה וזאת כל עוד נושא המשרה לא נמצא אשם או חייב.
  • בכל מקרה של תביעה נגד דירקטור או נושא משרה, הוא לא יחוייב באופן אישי בהשתתפות עצמית.
  • אופציה לרכישת תקופת גילוי ארוכה של עד 3 שנים.
  • הרחבה לכיסוי תביעות הנובעות מתובענה ייצוגית.
  • כיסוי לתביעות, המוגשות כנגד נושאי המשרה בכל מקום בעולם וכנגד אירועים אשר בוצעו בכל רחבי העולם.
  • הגדרת המבוטח מורחבת לכלול באופן כללי כל עובד אשר משמש בתפקיד ניהולי ובמפורש גם את חשב החברה ומזכיר החברה.
  • אין אפשרות לחברת הביטוח לבטל את הפוליסה, למעט בגין אי תשלום הפרמיה.
  • הרחבה להוצאות בגין ניהול סיכונים / יועץ ביטוחי במהלך טיפול בתביעה – עד 50,000$.
  • הרחבה לקבלת עזרה ממשרד יחסי ציבור בעת "משבר תקשורת" עד 50,000$.

 

כל האמור לעיל כפוף להוראותיה של כל פוליסה ספציפית.

צרו קשר לפרטים נוספים:

או התקשרו למספר

073-7766044

Executive Desk Luxury Pen

שירותים נוספים

Roofs of several cars. A lot of cars stand close at rush hour

צי רכב

האודן ישראל מתמחה בביטוחי ציי רכב. ביטוח כמות רכבים גדולה תחת מטריה אחת מגלם בתוכו מספר יתרונות משמעותיים כגון; יתרון הגודל בתמחור הביטוח, כיסויים ביטוחיים

קרא עוד »
Cropped image of african american doctor bandaging patient hand

ביטוח תאונות אישיות

תוכנית ביטוח תאונות אישיות של האודן סוכנות לביטוח הינה תוכנית המתאימה לעסקים בגדלים שונים, ועדי עובדים, חברי דירקטוריון, סטודנטים במכללות ואוניברסיטאות, מפעלים, עיריות, עמותות, איגודים

קרא עוד »
Copyright Symbol

ביטוח הפרות פטנטים

פוליסת ביטוח הפרת פטנטים הינה פוליסה ייחודית הנותנת מענה לחשיפה שעבור לא מעט חברות מהווה חשיפה אסטרטגית וקיומית. הפוליסה נערכת על ידי מספר מבטחים גלולבים

קרא עוד »

שירותים נוספים

Digital Assets Insurance
ביטוחי מצגים במסגרת עסקאות M&A
פתרון ביטוחי המותאם לעסקאות מיזוגים ורכישות, באמצעותו הצדדים יכולים לייצא את החשיפות והסיכונים הטמונים בעסקה, ובכך לאפשר לצד הרוכש הגנה כלכלית ושיפוי במקרה של הפרת מצג מצד המוכר, בעוד שהצד המוכר יזכה ל-"יציאה נקיה", תוך...
קרא עוד>>
האודן ערבויות
מעטפת פיננסית ליזמי נדל"ן וקבלני תשתית סוכנות ביטוח המתמחה במתן פתרונות פיננסים לפרויקטים שבהקמה. הסוכנות מציעה מעטפת פיננסית ללקוחות בענף הנדל"ן והתשתיות, הכוללת בין היתר ערבויות, ביטוחים רלוונטיים וחיבור למקורות אשראי. חוזקות: מומחיות ומקצועיות שיתופי...
קרא עוד>>
פודטק / אגרוטק
בשנים האחרונות ישראל נמצאת בחזית החדשנות, הפיתוח והמחקר בסקטורים מהפכניים אלו. שילוב טכנולוגיה ובינה מלאכותית בפרט בתעשיית המזון ובחקלאות לטובת ייעול תהליכי הגידול והייצור, בקרה, אריזה פיתוח וייצור מזון מתורבת, בטיחות מזון, טכנולוגיה קמעונאית, מיצוי...
קרא עוד>>
דילוג לתוכן