>>
>>
ביטוחים מיוחדים

ביטוחים מיוחדים

ביטוח לסיכונים מיוחדים

ניסיון ועוצמה

האודן ישראל הינה סוכנות הביטוח הגדולה בישראל בתחום הסיכונים המיוחדים. האודן ישראל עורכת ביטוחי אחריות דירקטורים ואחריות מקצועיות לאלפי חברות בישראל כולל למעלה מ-50 חברות הנסחרות בבורסות בחו"ל, למעלה מ-150 חברות ציבוריות בת"א, מאות חברות טכנולוגיה ומדעי החיים, משרדי עורכי דין מובילים, בתי השקעות, קרנות הון סיכון ועוד.

לאנשי מחלקת הסיכונים המיוחדים של האודן ישראל ניסיון וידע מצטבר רב שנים בעריכת תוכניות ביטוח מקומיות וגלובליות, ומתן מענה אפקטיבי ויצירתי לסיכונים המשתנים של לקוחותינו.

מחלקת הסיכונים המיוחדים נחשבת לחלוצת תחום ביטוחי אחריות הדירקטורים בישראל וכפורצת דרך בכל הקשור לתוכניות ביטוח ייחודיות מאוד כגון ביטוחי הפרות פטנטים, ביטוחי מצגים בעסקאות, בטוחי סייבר, ביטוחי ניסויים קלינים ועוד ועוד.

איכות המוצר

האודן ישראל חרטה על דגלה את האיכות הבלתי מתפשרת של מוצרי הביטוח שלה כמטרה ראשונה במעלה. למחלקת סיכונים מיוחדים מחלקה מקצועית ייעודית שתפקידה הינו ליצור את מוצרי הביטוח והפוליסות הרחבות ביותר בנמצא.

כל שנה אנו מנהלים משא ומתן ממושך עם חברות הביטוח השונות בכדי לאשר את מסמך ההרחבות המפורסם של האודן הנוגע ומתקן כמעט כל אלמנט חשוב ומהותי בפוליסות שלנו. אנו ניזונים מקצועית מאנשי המקצוע המתמחים שלנו בסניפים השונים של החברה בעולם ומייבאים לישראל רעיונות, מוצרים מתקדמים ואיכויות כיסוי שהופכים לאחר זמן לסטנדרט התעשייתי.

מוצרי הביטוח של מחלקת סיכונים מיוחדים בהאודן ישראל נחשבים לרחבים ולאיכותיים ביותר בישראל.

 

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבותה של החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג' (לקוחות, ספקים וכדומה).

המודעות הגוברת ליכולת התביעה והנגישות לעורכי דין, הביאו לגידול מתמיד במספר התביעות ובסכומי התביעות.

הלקוחות מודעים כיום לזכויותיהם, לקבלת שירות ומוצר כפי שנדרש בשוק תחרותי ויודעים לתבוע זכות זו יותר מבעבר.

הלקוח מודע ליכולת להשיג פיצוי על כל נזק שנגרם או לכאורה נגרם לו, כתוצאה מהתקשרות עיסקית כלשהי. בהעדר ביטוח אחריות מקצועית, חשופה החברה להוצאות כספיות העלולות לנבוע הן מתוצאות פסקי דין והן בגין הוצאות משפטיות גבוהות. החוזה עם לקוח, אינו מספק הגנה והינו נתון לפרשנות של בית המשפט ולכן לא די בהגבלת האחריות בחוזה ההתקשרות. משום כך, יש לדאוג לכיסוי ביטוחי במידה ובית המשפט יחליט, כפי שקרה בעבר, כי על החברה לשלם את מלוא הנזק שנגרם גם אם ההגבלה בחוזה הינה לסכומים נמוכים מסך הנזק. למעשה, יכול להיות שהתביעה תוגש ע"י כל צד ג', לרבות – לקוחות החברה, אדם או גוף משפטי.

הפוליסה תגן על החברה בכל מקרה שנגרמו לתובע נזקים בגין אחריות מקצועית שמקורם ברשלנות, טעות, השמטה וכד'. מכוסים החברה כגוף משפטי וכן עובדי החברה, מנהליה ושותפים בעבר, בהווה או בעתיד.

הפוליסה מעניקה כיסוי לכל תביעה שתוגש במהלך תקופת הביטוח, עבור כל פעילות שבוצעה מיום הקמת החברה. החשיפות הנפוצות עבורם הפוליסה נותנת מענה הינם אובדן הכנסות פוטנציאלי, פגיעה במוניטין, אירוע סייבר, איחור בעלייה לאוויר וכו'. הרחבות אפשריות נוספות כולל כיסוי לתביעות הנובעות מאובדן מסמכים מכל סוג של מדיה, כולל מסמכים אלקטרונים ושיחזורם; דיבה, השמצה ותביעת לשון הרע; חוסר יושרה של עובדים.

לחברה טכנולוגית המוכרת גם חומרה, בין אם בנפרד מהתוכנה ובין אם במתווה של מוצר מלא הכולל תוכנה וחומרה, קיימת גם חשיפה של נזקי גוף ורכוש (קצר חשמלי, נפילה של מוצר וכו') ובמצב כזה הנכון הוא לכלול בביטוח גם כיסוי לחבות מוצר הנותן מענה לחשיפה זו.

 

חבויות

ביטוח אחריות כלפי צד ג'

כל גוף עסקי באשר הוא וללא קשר לאופי עיסוקו, חשוף לתביעות מצד שלישי כלשהו (הציבור).

מטרת הפוליסה: להעניק למבוטח שיפוי בגין חבות שתחול עליו כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לאבדן או נזק לרכוש צד שלישי או לנזק פיזי לגוף (מוות, מחלה, או ליקוי נפשי) של צד שלישי.

כמו-כן הפוליסה מעניקה למבוטח שיפוי בגין הוצאות משפטיות שנשא בהן לצורך הגנה מפני תביעת פיצוי:

מעידה של לקוח/ספק במשרדי החברה או בחנות ופציעתו כתוצאה ממפגע ברצפה, הצפה במשרדים שגרמו נזק לרכושו של משרד שכן, פעולה רשלנית של עובד הגורמת לנזק לרכושו או לגופו של לקוח, אלו הן דוגמאות לחבויות העלולות לחול על העסק, בסכומים נכבדים.

ביטוח חבות מעבידים

על המעסיק חלה האחריות והחובה לדאוג לביטחונם ובטיחותם של העובדים תוך כדי ועקב עבודתם.

מטרת הפוליסה: להעניק למעסיק (המבוטח) שיפוי בגין חבות שתחול עליו בשל היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות, לאחד או יותר מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה או ממחלה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח (בניכוי הפיצויים ששולמו לנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי).
כמו-כן הפוליסה מעניקה למבוטח שיפוי בגין הוצאות משפטיות שנשא בהן לצורך הגנה מפני תביעת פיצוי.

פוליסת חבות המעבידים, מורחבת לכלול כיסוי גם במקרים שלהלן:

עובדים השוהים באופן זמני מחוץ לגבולות המדינה ובכל עת שהעובד נמצא בשירותו של העסק והוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו, כולל פעילויות חברתיות וספורטיביות.

צרו קשר לפרטים נוספים:

או התקשרו למספר

073-7766044

Cyber crime, cyber attack, hacking, computer desktop

שירותים נוספים

שירותים נוספים

Digital Assets Insurance
ביטוחי מצגים במסגרת עסקאות M&A
פתרון ביטוחי המותאם לעסקאות מיזוגים ורכישות, באמצעותו הצדדים יכולים לייצא את החשיפות והסיכונים הטמונים בעסקה, ובכך לאפשר לצד הרוכש הגנה כלכלית ושיפוי במקרה של הפרת מצג מצד המוכר, בעוד שהצד המוכר יזכה ל-"יציאה נקיה", תוך...
קרא עוד>>
האודן ערבויות
מעטפת פיננסית ליזמי נדל"ן וקבלני תשתית סוכנות ביטוח המתמחה במתן פתרונות פיננסים לפרויקטים שבהקמה. הסוכנות מציעה מעטפת פיננסית ללקוחות בענף הנדל"ן והתשתיות, הכוללת בין היתר ערבויות, ביטוחים רלוונטיים וחיבור למקורות אשראי. חוזקות: מומחיות ומקצועיות שיתופי...
קרא עוד>>
פודטק / אגרוטק
בשנים האחרונות ישראל נמצאת בחזית החדשנות, הפיתוח והמחקר בסקטורים מהפכניים אלו. שילוב טכנולוגיה ובינה מלאכותית בפרט בתעשיית המזון ובחקלאות לטובת ייעול תהליכי הגידול והייצור, בקרה, אריזה פיתוח וייצור מזון מתורבת, בטיחות מזון, טכנולוגיה קמעונאית, מיצוי...
קרא עוד>>
דילוג לתוכן