מאמר

בעת האחרונה, תחת צל הקורונה, אנו רואים עליה באירועי הסייבר. בזמן שהעסקים עסוקים בהישרדות, ההאקרים עסוקים בלחפש פרצות, והן זמינות מתמיד. כאשר רובנו עובדים מרחוק, הפיקוח והשליטה על הנהלים מורכב ומאתגר, ונוקשות המדיניות בדבר שמירה על אבטחת הרשת מתערערת. פוליסות הסייבר נותנות מענה באופן עקרוני גם לפורמט העבודה מרחוק.

בתקופה הזו פוליסת הסייבר מתגלה כבעלת רלוונטיות ממשית המציעה קשת רחבה של משאבים לניהול אירוע סייבר בזמן אמת, כערך מוסף, מעבר להיותה מנגנון העברת סיכון.

אנו מצרפים לנוחיותכם פירוט של עיקרי הכיסויים בפוליסת הסייבר 'המצויה' :

  • תשלום נזקים לצד שלישי בגין אבדן מידע אישי, מידע תאגידי והפרת אבטחת מידע
  • תשלום קנסות ברי ביטוח בעקבות הפרת הפרטיות ופגיעה בחופש המידע
  • תשלום הוצאות מומחי סייבר, מומחים משפטיים ויועצי מדיה – במקרה של משבר
  • תשלום הוצאות שחזור נתונים ו/או מידע במקרה של אירוע סייבר אשר פגע בזמינות ו/או אמינות המידע
  • תשלום הוצאות דיווח ללקוחות במקרה של אירוע סייבר המחייב יידוע נשואי המידע
  • כיסוי לסחיטה פיצוי בגין כספים ששולמו בעקבות סחיטה ונזקים נלווים לרבות תשלום כופר, הוצאות מומחה וניהול משבר
  • פגיעה ברשת/אבדן רווחים תשלום אובדן רווחים בעקבות פגיעה מתמשכת ברשת כתוצאה ישירה מכשל באבטחת מידע

מכיון שכמות המשתמשים לעבודה מרחוק גדלה משמעותית, הלחץ על המערכות והתשתיות גדל ונהיה מאתגר הרבה יותר ליישם באותה אדיקות את מדיניות אבטחת המידע והרשת בשלט רחוק. חשוב לעשות כל מאמץ להגן על נכסי העסק, לצמצם חשיפות, לחנך את העובדים בנושא ולהיות ערניים מתמיד.

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2020
נגישות